Yritysten väliset riidat

Yritykset tekevät liiketoimintaa harjoittaessaan keskenään monenkirjavia sopimuksia. Sopimusten laajaa kirjoa ovat lisänneet niin liiketoiminnan kansainvälistyminen kuin myös yritysten tuotteiden ja palveluiden sähköistyminen. Kansainvälistyminen ja sähköistyminen on...

Whistleblower-direktiivi

Suomessa astui voimaan ilmoittajansuojelulaki 1.1.2023. Lailla pantiin täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi eli ns. whistleblower-direktiivi. Euroopan parlamentti antoi vuonna 2017 kehotuksen komissiolle esittää laaja-alaisen lainsäädäntöehdotuksen...

Omnibus-direktiivi

Omnibus-direktiivi 2019/2161/EU toi monenlaisia muutoksia kuluttajansuojaan. Omnibus-direktiivin tarkoitus on tehdä kuluttajalle hinnoittelusta, markkinoinnista ja datan käytöstä läpinäkyvämpää. Omnibus-direktiivi koskee kaikkia EU-alueen B2C-verkkokaupankäyntiä...