Yritysten väliset riidat

Yritykset tekevät liiketoimintaa harjoittaessaan keskenään monenkirjavia sopimuksia. Sopimusten laajaa kirjoa ovat lisänneet niin liiketoiminnan kansainvälistyminen kuin myös yritysten tuotteiden ja palveluiden sähköistyminen. Kansainvälistyminen ja sähköistyminen on...

Ulkomaisen yhtiön haastaminen oikeuteen

Osaaminen, ihmiset ja kauppatavarat liikkuvat etenevässä määrin yli kansallisten rajojen. Siinä missä kansainvälinen asiointi tuo mukanaan uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia, tuo tämä mukanaan myös velvollisuuksia. Näiden noudattamatta jättäminen tai muut mahdolliset...