Whistleblowing – Ilmoituskanava

Asianajotoimisto Legistumin ilmoituskanavaan tehdään ilmoitus täällä:

Tee ilmoitus Asianajotoimisto Legistumin ilmoituskanavaan

Asianajotoimisto Legistum Oy:n ilmoituskanava

Uskomme, että rehellinen toiminta edistää menestyksekästä liiketoimintaa. Haluamme olla avoimia ja rehellisiä mahdollisten epäkohtien suhteen. Siksi pyydämme ilmoittamaan havaitsemistasi väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta Legistumin ilmoituskanavan kautta. Näiden ilmoitusten avulla voimme tunnistaa mahdolliset ongelmat ja kehittää toimintaamme. Legistumin Whistleblowing-ilmoituskanava on käytettävissä kaikille.

Ilmoituskanava on väylä havaitsemiesi epäkohtien ilmoittamiseen

Legistumin whistleblowing Ilmoituskanava on kanava, jonka kautta voit ilmoittaa havaitsemistasi väärinkäytöksistä tai muusta epäeettisestä toiminnasta yrityksessämme. Suosittelemme, että keskustelet ensisijaisesti epäkohdista suoraan yhtiön johdon kanssa. Mikäli et kuitenkaan halua ilmoittaa epäkohdista omalla nimelläsi, voit hyödyntää anonyymiä ilmoituskanavaa. Ilmoituskanavaa hoitavat valtuutetut henkilöt ja kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Vain näillä henkilöillä on pääsy ilmoituksiin. Takaamme, että ilmoittajan, ilmoituksen kohteen ja muiden mahdollisesti mainittujen osapuolten henkilöllisyydet pysyvät luottamuksellisina.

Miten ilmoitus tehdään

Voit tehdä ilmoituksen, mikäli epäilet, että Asianajotoimisto Legistum Oy:ssä on tapahtunut rikkomuksia, väärinkäytöksiä tai muita arvojemme vastaisia toimia. Voit tehdä ilmoituksen myös nimettömänä ja ilmoituskanavan kautta voit tarvittaessa keskustella ilmoituksen käsittelijän kanssa anonyymisti. Ilmoittaja voi halutessaan paljastaa nimensä ja yhteystietonsa. Huomaathan, että ilmoituksen tekijän tiedot ovat vain valtuutettujen käsittelijöiden saatavilla, eikä niitä jaeta ulkopuolisille ilman erillistä suostumusta, ellei asia edellytä viranomaisten osallistumista tai muita vastaavia toimenpiteitä. Ilmoituksia varten ei vaadita näyttöä, mutta niiden tulee olla rehellisiä. Tahallinen väärinkäyttö tai perusteettomien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä.

Ilmoitusten käsittely ja tietosuoja

Legistumin ilmoituskanava käyttää ulkopuolisen kumppanin, Pro PK-Pilvipalvelut Oy:n järjestelmää, varmistaen ilmoittajan henkilöllisyyden pysymisen salassa. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin valvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi tai lakisääteisten velvoitteiden vuoksi on tarpeellista.Tarjoamme ilmoituskanavaa palveluna asiakkaillemme.

Mahdollisuus ulkoiseen ilmoittamiseen

Mikäli uskot, ettei Asianajotoimisto Legistum Oy puutu asiaan tehokkaasti tai että koet olevasi vastatoimien kohteena, voit tehdä ilmoituksen myös oikeuskanslerinviraston ulkoiseen ilmoituskanavaan. Lisätietoja tästä vaihtoehdosta löydät oikeuskanslerinviraston verkkosivuilta.

Tietosuojaseloste: Whistleblowing – Ilmoituskanava