Etusivu » Yksityishenkilöiden asiat

Avioehtosopimus

Avioehtosopimus vaikuttaa siihen, miten omaisuus jaetaan osituksessa. Avioehtosopimus voidaan tehdä olemaan voimassa sekä avioerotilanteessa että avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan tai vain toisessa näistä tapauksista.

Lue lisää…

Ositussopimus ja lapsiasiat

Osituksessa puretaan puolisoiden aviovarallisuusjärjestelmä eli toteutetaan käytännössä puolisoiden välinen avio-oikeus. Ositusta ei suoriteta, jos aviopuolisoilla ei ole ollut avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Lapsen huoltajuudesta, tapaamisoikeuksista, lapsen asumisesta sekä elatusavusta sopiminen mahdollistavat lapselle turvallisen kasvuympäristön.

Lue lisää…

Testamentti

Testamentilla henkilö voi vaikuttaa siihen, miten hänen omaisuutensa jaetaan hänen kuoltuaan. Testamentin tekijä voi päättää mitä omaisuutta ja kenelle hän haluaa sen jättää.

Lue lisää…

Perunkirjoitus

Jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus, josta säädetään perintökaaressa. Perunkirjoitusta varten laaditaan perukirja, johon luetteloidaan pesän varat ja velat.

Lue lisää…

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja on kirjallinen valtakirja, jolla päätetään, kuka hoitaa valtuutuksen antaneen henkilön etuja toimintakyvyn heikentyessä.

Lue lisää…

Oikeudenkäynnit

Joskus joudutaan myös riitatilanteisiin. Tavoitteenamme on ehkäistä riidat jo ennakolta tai löytää niihin hyväksyttävä sovinnollinen ratkaisu. Ellei tämä onnistu, tehtävämme on varmistaa asiakkaamme kannalta paras mahdollinen lopputulos.

Lue lisää…

Hallinto-oikeus

Hallinto-oikeus käsittelee riitoja, joissa toisena osapuolena on useimmiten valtio tai kunta. Käytännössä julkisoikeuteen liittyvät erilaiset lupaprosessit ja kunnalliset valitusasiat sekä hallinto-oikeudessa käsiteltävät valitusasiat.

Lue lisää…

Asianajaja-Kirsi-Wahaaho-asianajotoimisto-jyväskyläKirsi Wähäaho, asianajaja, varatuomari

kirsi.wahaaho@legistum.fi

Puh. +358 40 031 7980
Varatuomari_Elina_Pajula_Asianajotoimisto_Legistum_SeinäjokElina Pajula, varatuomari

elina.pajula@legistum.fi

Mob. +358 40 701 5454

Yhteydenotto

Leave this field blank