Etusivu » Yksityishenkilöiden asiat » Perunkirjoitus

Perunkirjoitus

Jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus, josta säädetään perintökaaressa. Perunkirjoitusta varten laaditaan perukirja, johon luetteloidaan pesän varat ja velat. Toimitusvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on ja kuka parhaiten tuntee kuolinpesän tilan. Jos pesä ei ole kenenkään hallussa, perunkirjoituksen toimitusvelvollisuus on sillä, jolle omaisuudesta huolehtiminen olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tähän voi hakea jatkoaikaa verohallinnolta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen.

Perunkirjoituksen laatiminen

Perunkirjoitustilaisuuteen on todisteellisesti kutsuttava kaikki pesän osakkaat ja leski. Todisteellinen kutsuminen tarkoittaa, että voidaan tarvittaessa todistaa, että kaikki ovat varmasti tietoisia järjestetystä perunkirjoitustilaisuudesta, vaikka eivät saapuisikaan paikalle. Kutsu voidaan esittää suullisesti tai kirjallisesti. Kaikkien pesän osakkaiden ei tarvitse olla paikalla perunkirjoitustilaisuudessa, jotta se voidaan järjestää. Perunkirjoitustilaisuudessa osakkaat saavat hyödyllistä tietoa esimerkiksi siitä, kannattaako vaatia lakiosaa tai perinnönjakoa.

Perillinen voi ottaa avustajan mukaansa perunkirjoitustilaisuuteen, mikäli katsoo tämän tarpeelliseksi. Perillisen ei ole pakko olla läsnä perunkirjoitustilaisuudessa ellei hän ole pesän ilmoittaja. Halutessaan perunkirjoitukseen kutsuttu voi myös valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään perunkirjoitustilaisuudessa. Valtakirja voidaan antaa joko toiselle pesän osakkaalle tai ulkopuoliselle henkilölle. Perunkirjoituksen ammattimaisella laadinnalla voi säästää huomattavan summan esimerkiksi verotuksessa.

Tutustu myös:  www.perunkirjoitus.fi

Asianajaja-Kirsi-Wahaaho-asianajotoimisto-jyväskyläKirsi Wähäaho, asianajaja, varatuomari

kirsi.wahaaho@legistum.fi

Puh. +358 40 031 7980
Varatuomari_Elina_Pajula_Asianajotoimisto_Legistum_SeinäjokElina Pajula, varatuomari

elina.pajula@legistum.fi

Mob. +358 40 701 5454
Lakimies_Tiia_Tuovinen_Asianajotoimisto_LegistumTiia Tuovinen, lakimies

tiia.tuovinen@legistum.fi

Mob. +358 40 620 7431