Perunkirjoitus

Lakipalvelut

Perunkirjoitus

Jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus, josta säädetään perintökaaressa. Perunkirjoitusta varten laaditaan perukirja, johon luetteloidaan pesän varat ja velat. Toimitusvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on ja kuka parhaiten tuntee kuolinpesän tilan. Jos pesä ei ole kenenkään hallussa, perunkirjoituksen toimitusvelvollisuus on sillä, jolle omaisuudesta huolehtiminen olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tähän voi hakea jatkoaikaa verohallinnolta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen.

Perunkirjoitus ja sen laatiminen

Perunkirjoitustilaisuuteen on todisteellisesti kutsuttava kaikki pesän osakkaat ja leski. Todisteellinen kutsuminen tarkoittaa, että voidaan tarvittaessa todistaa, että kaikki ovat varmasti tietoisia järjestetystä perunkirjoitustilaisuudesta, vaikka eivät saapuisikaan paikalle. Kutsu voidaan esittää suullisesti tai kirjallisesti. Kaikkien pesän osakkaiden ei tarvitse olla paikalla perunkirjoitustilaisuudessa, jotta se voidaan järjestää. Perunkirjoitustilaisuudessa osakkaat saavat hyödyllistä tietoa esimerkiksi siitä, kannattaako vaatia lakiosaa tai perinnönjakoa.

Perillinen voi ottaa avustajan mukaansa perunkirjoitustilaisuuteen, mikäli katsoo tämän tarpeelliseksi. Perillisen ei ole pakko olla läsnä perunkirjoitustilaisuudessa ellei hän ole pesän ilmoittaja. Halutessaan perunkirjoitukseen kutsuttu voi myös valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään perunkirjoitustilaisuudessa. Valtakirja voidaan antaa joko toiselle pesän osakkaalle tai ulkopuoliselle henkilölle. Perunkirjoituksen ammattimaisella laadinnalla voi säästää huomattavan summan esimerkiksi verotuksessa.

Tutustu myös:  www.perunkirjoitus.fi

Tarvitsetko lakimiestä?

Varaa aika arviointiin

Ota yhteyttä

Tarvitsetko lakimiestä?

Kirsi-Wähäaho
Kirsi Wähäaho

asianajaja, varatuomari
kirsi.wahaaho@legistum.fi
mob. +358 40 031 7980

Ota yhteyttä

Miten voimme auttaa?

Tarjoamme lakipalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille.

Toimimme Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa sekä Virossa. Tarjoamme palveluitamme myös muualla Suomessa.

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Legistum Oy

"*" näyttää pakolliset kentät

Name*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.