Työoikeus

Lakipalvelut

Työoikeus

Työoikeus on pääasiallisesti pakottavaa, eli työnantaja ja työntekijä eivät voi sopia toisin kuin laissa säädetään. Työntekijät ovat yrityksen tärkein pääoma ja henkilöstön ja johdon muutostilanteisiin on hyvä varautua jo ennakolta. Suomessa työsuhteita säädellään kattavasti lainsäädännöllä. Työntekijöiden oikeudet määritellään laissa ja virheellinen menettely voi synnyttää vahingonkorvausvastuun. Henkilöstöön liittyy myös riskejä, joihin työnantajan on syytä varautua muun muassa salassapito- ja kilpailukieltojärjestelyin. Työantajalla on usein tarvetta myös työsuhteiden erilaisiin järjestelyihin, jolloin kyseeseen voi tulla Yt-menettely. Yt-menettely tulee ajankohtaiseksi yrityksissä, joissa on vähintään 20 työntekijää.

Asiantuntijaan kannattaa turvautua silloin, jos osapuolet eivät tunne lakiin tai työehtosopimuksiin perustuvia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan työsuhteasioissa. Hyvin ja kattavasti laadituilla työsopimuksilla on yrityksen riskiä pienentävä ja sen arvoa kasvattava vaikutus.

Asianajotoimisto Legistum Oy:n järjestää myös työoikeuden koulutusta. Legistumin työoikeuden koulutus antaa hyvät perustiedot työlainsäädännöstä ja auttaa työsopimuksien hallinnassa myös yrityksen muutostilanteissa.

Painopistealueitamme työoikeuden alalla:

 

 • Työsopimuslaki
 • Työsopimukset
 • Työehtosopimukset
 • Työoikeudelliset oikeudenkäynnit
 • Virkaoikeudelliset oikeudenkäynnit
 • Määräaikaiset työsuhteet ja vuokratyö
 • Individuaaliperusteinen irtisanominen
 • YT ja muu kollektiiviperusteinen irtisanominen
 • Työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • Työsuhteen päättäminen
 • Syrjintää ja tasapuolista kohtelua koskevat riidat
 • Yksityisyyden suoja työsuhteessa
 • Johtajasopimus

Tarvitsetko lakimiestä?

Varaa aika arviointiin

Ota yhteyttä

Tarvitsetko lakimiestä?

Ota yhteyttä

Miten voimme auttaa?

Tarjoamme lakipalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille.

Toimimme Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa sekä Virossa. Tarjoamme palveluitamme myös muualla Suomessa.

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Legistum Oy