Advokaadibüroo Legistum

Advokaadibüroo Legistum

Advokaadibüroo Legistum on kaasaegne ja asjatundlik advokaadibüroo.

Meie peamised tegevusvaldkonnad:

äri- ja ühinguõigus

kinnisvara- ja ehitusõigus

perekonnaõigus

police-app

Telefon:

building

Ühinguõigus

Nõustame kliente äriühingute asutamisel, jagunemisel, ühinemisel ja likvideerimisel ning nendega seotud piiriüleste ja EU-õigusega seotud küsimuste lahendamisel, investeerimine, tehingud aktsiadega/osadega.

Kinnisvara- ja ehitusõigus

Klientide nõustamine kõigis kinnisvaraga ja ehitusprotsessiga seonduvates küsimustes.

legal-document

Perekonnaõigus

Varaliste suhete reguleerimine, abieluvaralepingu koostamine, abieluvara jagamisega seotud küsimuste lahendamine, laste ja vanemate vaheliste suhete reguleerimine

Meist

Advokaadibüroo Legistum on kaasaegne ja asjatundlik advokaadibüroo. Pakume igakülgset ja täielikku õigusteenust kõigis peamistes era- ja avaliku õiguse valdkondades. Meie klientideks on nii kohalikud kui välismaised ettevõtted, eraisikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused.

Meie tugevuseks on eelkõige Soome ja Eesti seadusandluse ja õiguskultuuri ning nende eripärade tundmine. Suudame pakkuda oma klientidele asjakohast õigusabi piiriüleste tehingute nõustamisel ja juriidiliste küsimuste lahendamisel. Meil on laiapõhjaline kogemus Soome turule sisenevate ja seal juba tegutsevate Eesti ning teiste Balti riikide ettevõtjate ja eraisikute nõustamisel. Lisaks oleme edukalt esindanud Soome ja Rootsi ettevõtjaid ja eraisikuid Eestis. Loe edasi, miks tasub valida advokaat

 
ÕIGUSTEENUSED
agreement

Äri- ja ühinguõigus

Nõustame kliente äriühingute asutamisel, jagunemisel, ühinemisel ja likvideerimisel ning nendega seotud piiriüleste ja EU-õigusega seotud küsimuste lahendamisel, investeerimine, tehingud aktsiadega/osadega.

agreement

Lepinguõigus

Erinevate lepingute koostamine ja analüüs.

case-study

Kinnisvara- ja ehitusõigus

Klientide nõustamine kõigis kinnisvaraga ja ehitusprotsessiga seonduvates küsimustes.

agreement

Kaubandusõigus

Nõustamine siseriiklikke ja rahvusvaheliste müügilepingute ja transpordilepingute sõlmimisel ja täitmisel ning vaidluste lahendamisel.

agreement

Maksuõigus

Nõustame kliente erinevates maksuõiguse küsimustes, riskide hindamine, esindamine Maksu-ja Tolliametis, vaidluste lahendamine.

court-witness

Täitemenetlusõigus

Nõustame kliente täitemenetluses.

court-witness

Intellektuaalse omandi õigus

Kaubamärkide registreerimine, auroriõiguse kaitse, litsentsilepingute koostamine, vaidluste lahendamine.

case-study

Vaidluste lahendamine

Esindame kliente tsiviil-, haldus-, väärteo- ja kriminaalasjades kõigis kohtuastmetes, vahekohtus ja läbirääkimistel, koostame kliendile menetlusdokumente, lisaks osutame võlgade sissenõudmise teenuseid

agreement

Tööõigus

Töölepingute ja teiste tööõigusalaste dokumentide koostamine, tööõigusalane konsultatsoon, esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus.

court-witness

Perekonnaõigus

Varaliste suhete reguleerimine, abieluvaralepingu koostamine, abieluvara jagamisega seotud küsimuste lahendamine, laste ja vanemate vaheliste suhete reguleerimine.

court-witness

Pärimisõigus

Pärimisõigusalane nõustamine, testamentide koostamine, pärandvara jagamine.

Kas vajate juriidilist abi?

Meie meeskond

teppo-laine-CV
Nikolai Juferev

vandeadvokaat

nikolai.juferev@legistum.fi

Mob. +358 40 545 1232

teppo-laine-CV
Teppo Laine

vandeadvokaat, partner

teppo.laine@legistum.fi

Mob. +358 40 047 4074

Janne-Mettovaara
Janne Mettovaara

Tegevjuht, M.Sc. (Econ.)

Janne.mettovaara@legistum.fi

Mob. +358 40 566 7663

Kuidas saame aidata?

Meie kontorid asuvad Helsingis, Jyväskyläs, Seinäjokis. Advokaadibüroo Legistum Oy osutab õigusabi soome, eesti, vene, inglise, ja rootsi keeles.

Advokaadibüroo Legistum