Liikejuridiikka

liikejuridiikka1

Liikejuridiikka ja siihen liittyvät sopimukset muodostavat merkittävän osan asiakkaillemme tehdyistä toimeksiannoista.

 

Erityisesti yritysten muutostilanteissa liikejuridiikka-asiat nousevat merkittävään asemaan päätöksenteon tukena ja asioista kannattaakin konsultoida lakimiestä ennen päätöksen tekoa samalla varmistaen, että päätökset ovat vietävissä käytäntöön myös sopimusteitse. Myös mahdolliset riskit ja muut epätoivotut tapahtumat tulevat samalla käydyksi läpi.

Liikejuridiikan palvelumme sisältävät monitahoiset lakipalvelut PK-yrityksille ja yrittäjille. Liikejuridiikkaan osa-alueita ovat yhtiöoikeus, työoikeus, yrityskaupat, hallinto-oikeus, markkinaoikeus, ympäristöoikeus, sopimukset, julkiset hankinnat, immateriaalioikeus sekä riidanratkaisu eri oikeusasteissa.

Yrityksen päivittäiset lakiasiat

 

Liike-elämässä sopimukset muodostavat perustan liiketoiminnalle, jolloin tärkeimmät sopimukset kannattaa antaa ammattilaisen laadittaviksi tai ainakin tarkistettaviksi. Tyypillisesti liikejuridiikka ja toimeksiannot liittyvät sopimusten laadintaan ja sopimusten tulkintaan. Mitä tärkeämpi toiminto on yritykselle, sitä enemmän liikejuridiikkaa osaava asianajotoimisto tuo lisäarvoa. Myyntisopimukset, toimitussopimukset, hankintasopimukset sekä osakassopimukset kuuluvat osaamisalueeseemme. Avustamme asiakkaitamme myös kansainvälisissä toimeksiannoissa kielitaitoisten lakimiestemme avulla.

liikejuridiikka2

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yritysjärjestelyt ovat taloudellisilta intresseiltään huomattavia ja kauppoihin liittyy useita oikeudellisia riskejä. Järjestelyihin liittyy sopimusten laadinta, yhtiöoikeuden konsultointi, yrityskaupassa tai yritysjärjestelyssä avustaminen sekä näihin liittyvien asiakirjojen laadinta. Otamme myös halutessanne kantaa yrityksen arvonmääritykseen.

A

Liikejuridiikka

Yrityksen lakiasiat liittyvät usein yrityksen perustamisen lisäksi yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen laatimiseen, yrityskauppakirjojen laatimseen, työsopimusten tekemiseen sekä alihankkijoiden ja asiakkaiden kanssa tehtäviin sopimuksiin. Myös yritysen väliset riita-asiat ovat yleisiä. Loppukäyttäjäehdot sekä salassapitosopimukset kuuluvat myös palvelutarjontaamme. Annamme tarvittaessa myös arvioimme kyseisen yritystoiminnan riskeistä.

A

Työoikeus

Työoikeus on osa liikejuridiikkaa, joka sisältää usein pakottavaa lainsäädäntöä ja se voi näin ollen eteen haastavia tilanteita sekä työnantajalle että työntekijälle.  Työntekijät ovat yleensä yrityksen tärkein pääoma. Henkilöstön ja johdon muutostilanteisiin on hyvä varautua jo ennakolta. Työntekijöiden oikeudet määritellään laissa ja virheellinen menettely voi synnyttää vahingonkorvausvastuun.

A

Oikeudenkäynnit

Liike-elämässä joudutaan joskus myös riitatilanteisiin. Tavoitteenamme on ehkäistä riidat jo ennakolta tai löytää niihin hyväksyttävä sovinnollinen ratkaisu. Ellei tämä onnistu, tehtävämme on varmistaa päämiehemme kannalta paras mahdollinen lopputulos. Varmistamme asiakkaidemme edut kaikissa oikeusasteissa. Myös rikosoikeus kuuluu osaamisalueeseemme.
A

Hallinto-oikeus

Hallinto-oikeus käsittelee riitoja, joissa toisena osapuolena on useimmiten valtio tai kunta. Käytännössä julkisoikeuteen liittyvät erilaiset lupaprosessit ja kunnalliset valitusasiat sekä hallinto-oikeudessa käsiteltävät valitusasiat.
A

Lakikoulutus

Tarjoamme räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia koko Suomessa. Koulutuksiemme kestot vaihtelevat puolen päivän koulutuksista useiden päivien koulutuskokonaisuuksiin. Legistumin koulutukset soveltuvat sekä julkisyhteisöille että yrityksille ja ne voidaan räätälöidä tarpeen mukaan, ottaen huomioon koulutettavien toimiala ja niihin liittyvät erityispiirteet. Keskeisiä Asianajotoimisto Legistumin koulutusalueita ovat sopimusjuridiikka, työoikeus, immateriaalioikeus, julkinen hankinta ja yrityskaupat.

A

Immateriaalioikeus

Immateriaalioikeuksien eli aineettomien oikeuksien onnistunut hallinnointi on useille yrityksille erittäin tärkeää. Immateriaalioikeudet tarjoavat yksinoikeuden hyödyntää teosta tai tuotetta.  Immateriaalioikeudet jaetaan tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. Tekijänoikeus suojaa teoksen omaperäisyyttä tekijän näkökulmasta, kun taas teollisoikeudet suojaavat haltijansa taloudellisia oikeuksia. Teollisoikeuksia ovat esimerkiksi tavaramerkit, patenttioikeudet, hyödyllisyysmallit ja verkkotunnukset.

Ota yhteyttä

Tarvitsetko lakimiestä?

Asianajaja-Teppo-Laine-Helsinki-Asianajotoimisto-Legistum
Teppo Laine

asianajaja, osakas

teppo.laine@legistum.fi

Mob. +358 40 047 4074

Ota yhteyttä

Miten voimme auttaa?

Tarjoamme lakipalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille.

Toimimme Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Tarjoamme palveluitamme myös muualla Suomessa.

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Legistum Oy

"*" näyttää pakolliset kentät

Name*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.