Oikeudenkäynti

Lakipalvelut

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynti

Riidanratkaisu

Riidanratkaisu on Asianajotoimisto Legistum Oy:n keskeinen osaamisalue. Tavoitteenamme on ehkäistä riidat jo ennakolta tai löytää niihin toteuttamiskelpoinen sovinnollinen ratkaisu. Ellei tämä onnistu, tehtävämme on varmistaa asiakkaamme kannalta paras mahdollinen lopputulos.

Oikeudenkäynti

Olemme avustaneet asiakkaitamme niin välimiesmenettelyissä, kuin oikeudenkäynneissä sekä yleisissä tuomioistuimissa ja hallintotuomioistuimissa. Välimiesmenettely on vaihtoehtoinen tapa riitojen ratkaisemisessa liikesuhteiden säilyttämiseksi ja luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi. Avustamme asiakkaitamme välimiesmenettelyissä Suomen välimiesmenettelylain ja Suomen keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen perusteella.

Vahingonkorvaukset

Yleisenä oikeusperiaatteena on, että vahingon aiheuttaja korvaa toiselle aiheuttamansa vahingon. Vahingonkorvauslain mukaan yksin vahingon syntyminen ei johda vahingonkorvausvelvollisuuteen, vaan vahinko on täytynyt aiheuttaa tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Vahingonkorvausvelvollisuus voi perustua myös sopimukseen. Onkin hyvin tavanomaista, että sopimuksissa määritellään vahingonkorvausvelvollisuus sopimuksen rikkomisen perusteella. Lisäksi kaupankäyntiä koskevissa erityislaeissa on pääsääntöisesti vahingonkorvausta koskevat pykälät.

Rikosoikeus

Rikosoikeus on juridiikan osa-alue, jossa asianomaisella on lähes aina tarve oikeudelliseen apuun oikeusprosessin aikana. Rikosasioissa toimimme asianomistajan apuna alusta loppuun jolloin turvaamme asiakkaamme etuja esitutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana.

Immateriaalioikeudet

Yritykset tuottavat yhä enemmän palveluja ja aineettomia hyödykkeitä. Tekijänoikeuden omistus- ja hallintaoikeus on usein arvokas ja niillä voidaan käydä kauppaa. Muotoilu eli malli voidaan rekisteröidä, jolloin siihen saadaan yksinoikeus. Tällöin säilyy mahdollisuus mallin hyödyntämiseen ja tuottoon. Tavaramerkki puolestaan on elinkeinonharjoittajan tunnus, joka erottuu kilpailjoiden vastaavista tuotteista. Oikeuden tavaramerkkiin voi varmistaa rekisteröinnillä joko Suomessa tai kansainvälisesti.

Ota yhteyttä

Tarvitsetko lakimiestä?

Kirsi-Wähäaho
Kirsi Wähäaho

asianajaja, varatuomari
kirsi.wahaaho@legistum.fi
mob. +358 40 031 7980

Ota yhteyttä

Miten voimme auttaa?

Tarjoamme lakipalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille.

Toimimme Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, Etelä-Pohjanmaalla, sekä Keski-Suomessa. Tarjoamme palveluitamme myös muualla Suomessa.

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Legistum Oy

"*" näyttää pakolliset kentät

Name*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.