Korkein oikeus kumosi aiemmin annetun hovioikeuden tuomion ja ratkaisi riita-asian päämiehemme hyväksi. Edustimme menestyksekkäästi päämiestämme asunto-osakeyhtiötä viime vuonna korkeimmassa oikeudessa suullisessa käsittelyssä. Korkein oikeus antoi vuoden 2024 helmikuussa tuomion kyseisessä sopimusriita-asiassa ratkaisten asian päämiehemme hyväksi.

Asiassa oli kyse asunto-osakeyhtiön ja rakennusyhtiön välisestä riidasta. Osapuolet olivat neuvotelleet asunto-osakeyhtiön kiinteistössä tehtävästä linjasaneerausurakasta, mutta juuri ennen kuin neuvottelut oli saatu päätökseen, selvisi, että asunto-osakeyhtiö ei saanutkaan pankilta lainaa urakkaa varten. Rakennusyhtiö katsoi kuitenkin sopimuksen syntyneen ja nosti kanteen käräjäoikeudessa vaatien tuomioistuinta vahvistamaan sopimuksen syntymisen sekä vahingonkorvauksia saamatta jääneestä liikevoitosta. Käräjäoikeus ratkaisi asian päämiehemme hyväksi, mutta hovioikeus arvioi asiaa toisin ja ratkaisi kiistan rakennusyhtiön eduksi.

Korkein oikeus joutui arvioimaan muun muassa osapuolten edustajien käymän puhelinkeskustelun sisältöä, siinä käytettyjä ilmaisuja ja niitä oikeutettuja odotuksia, mitä kyseisessä keskustelutilanteessa on osapuolille voinut syntyä. Asunto-osakeyhtiön edustaja oli puhelinkeskustelussa informoinut rakennusyhtiön edustajaa siitä, että asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli päättänyt toteuttaa linjasaneerausurakan.

Korkeimman oikeuden mukaan tätä informatiivista suullista viestiä ei kuitenkaan voitu pitää urakkasopimuksen tekemisenä asunto-osakeyhtiön puolesta. Asunto-osakeyhtiön edustajan keskustelussa käyttämää ilmaisua ei myöskään voitu vallinneissa olosuhteissa pitää sellaisena tahdonilmaisuna, mikä olisi katsottava hyväksyvän vastauksen antamiseksi rakennusyhtiön tekemään urakkatarjoukseen. Asiassa ei siten ollut syntynyt sitovaa urakkasopimusta ja rakennusyhtiön kanne oli perusteeton.

Teppo Laine, asianajaja, osakas