Tässä artikkelissa tutustutaan tarkemmin tavaramerkkiin ja tavaramerkin merkitykseen Venäjän kaupassa. Itänaapurin markkinoille lähteminen kotitehtäviä tekemättä voi loppua surkeasti. Ennen kaupankäynnin aloittamista tai etabloitumista Venäjälle kannattaa huolehtia immateriaalioikeuksien suojaamisesta. Immateriaalioikeuksiin kuuluvat esimerkiksi tavaramerkit, patentit, tekijänoikeudet, mallioikeudet, verkkotunnukset eli domainit jne.

Jokaisen yrittäjän on varmistuttava omien tuotteidensa suojaamisesta esimerkiksi tavaramerkin rekisteröinnillä ennen kaupankäynnin aloittamista Venäjällä. Tavaramerkin suojaaminen antaa haltijalleen yksinoikeuden kyseisen merkin käyttöön tuotteiden markkinoinnissa. Tavaramerkin rekisteröiminen varmistaa sen, etteivät kilpailevat toimijat voi käyttää tuotteidensa tunnusmerkkinä samaa tai samankaltaista, rekisteröidyn tavaramerkin kanssa sekoitettavissa olevaa merkkiä. Lisäksi rekisteröity tavaramerkki vaikuttaa positiivisesti yrityksen arvoon. Yrityskauppatilanteessa hyvä ja tunnettu tavaramerkki voi olla juuri se tekijä, joka ostavaa osapuolta yrityksessä kiinnostaa.

Tavaramerkkiä koskeva Venäjän lainsäädäntö sisältyy Siviililain IX osan 76 lukuun. Venäjän Siviililain mukaisesti Venäjän Federaation alueella tavaramerkin yksinoikeus on voimassa, jos tavaramerkki on rekisteröity immateriaalioikeuksista huolehtivassa viranomaisessa. Tietyissä tapauksissa suojaa voi saada myös Venäjän Federaation ratifioimien kansainvälisten sopimusten perusteella.

Suomessa rekisteröity tavaramerkki ei anna automaattisesti suojaa Venäjällä. Tavaramerkki Venäjällä saa suojaa vain, jos tavaramerkki on rekisteröity Venäjällä tai kansainvälisellä rekisteröinnillä. Tavaramerkkien kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan Madridin pöytäkirjaksi kutsutun sopimuksen mukaista tavaramerkin rekisteröintiä, josta huolehtii World Intellectual Property Organization (WIPO). Venäjä on allekirjoittanut Madridin pöytäkirjan kuten Suomi.

Yrityksellä on kaksi mahdollisuutta suojata tavaramerkkinsä Venäjällä: hakemalla tavaramerkkirekisteröintiä Venäjällä tai hakemalla tavaramerkkirekisteröintiä Madridin pöytäkirjan mukaisella hakemuksella Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen kautta. Tavaramerkkirekisteröintiä haettaessa täytyy huomioida myös se seikka, että Venäjä on muodostanut tulliliiton Kazaksatanin ja Valko-Venäjän kanssa, joten näiden maiden välillä tavara liikkuu ilman tullia. Tässä tapauksessa tavaramerkki kannattaa rekisteröidä myös mainitussa maissa sekä mahdollisesti IVY-maissa. Tavaramerkin rekisteröinti jokaisessa mainitussa maassa aiheuttaa kustannuksia ja monimutkaistaa hakemusprosessia mm. kielellisistä ongelmista johtuen. Usein ratkaisu tähän on tavaramerkin rekisteröinti Madridin pöytäkirjan mukaisesti. Hakijan tulee hakemuksessaan nimetä ne Madridin pöytäkirjan jäsenmaat, joissa suojaa haetaan.

Tavaramerkin rekisteröinnissä kannattaa käyttää asiantuntija-apua. Näin voidaan muun muassa varmentaa ennakolta rekisteröinnin onnistumista, saada asiantuntijalta neuvoa tavara- ja palveluluokkien osalta sekä ratkaista tavaramerkin maantieteellinen ulottuvuus.

Nikolai Juferev

lakimies