Tavaramerkin päätehtävänä on osoittaa tavaroiden tai palveluiden erottavuutta muista. Lisäksi tavaramerkin pitää jäädä kuluttajan muistiin, että tyytyväinen kuluttaja ostaisi tavaran tai palvelun uudelleen. Näin ollen erottuvuus ja näkyvyys ovat kulmakiviä tavaramerkin valinnassa ja tavaramerkin rekisteröintitilanteessa.

Tavaramerkin rekisteröinnistä on kaksisuuntainen hyöty. Tuotteen tai palvelun hyvä maine tekee tavaramerkistä arvokkaan. Menestyvän yrityksen tavaramerkistä voi tulla eräänlainen laatumerkki, joka samalla nostaa yrityksen arvoa.

Tavaramerkkinä voivat olla kaikki asiat, jotka voidaan esittää selkeästi ja täsmällisesti, esimerkiksi sana, kuviomerkki, äänimerkki sekä yhtiön toiminimi tai henkilönimi. Tavaramerkki voi antaa tai olla antamatta kuluttajalle tietoa tavaran valmistajasta tai itse palveluntarjoajasta. Kuluttaja erottaa tavarat ja palvelut tavaramerkillä, vaikka hän ei tunne valmistajaa tai palveluntarjoajaa.

Tavaramerkkiä kannattaa miettiä heti tuotteen ja palvelun kehitysvaiheessa. Tavaramerkkisuoja ei ole välttämätön vain suurille yrityksille. Tavaramerkin oikea-aikainen rekisteröinti takaa oikeusvarmuuden ja tavaramerkin omistajalla muodostuu yksinoikeus merkkiin tietyllä toimialalla.

Tavaramerkkisuoja on alueellinen. Tavaramerkkisuoja on voimassa siinä maassa tai maiden liitossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity. Tavaramerkin rekisteröinti on voimassa 10 vuotta ja sitä voidaan jatkaa kymmenen vuoden välein maksua vastaan.

Tavaramerkin kansallinen rekisteröinti antaa suojan vain Suomen markkina-alueella. Mikäli tavoitteena on kattaa isompia markkina-alueita, kannattaa pohtia eurooppalaisen eli yhteisötavaramerkin rekisteröintiä EUIPO:n kautta, joka kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot, tai kansainvälistä tavaramerkin rekisteröintiä WIPO:n kautta, joka mahdollistaa tavaramerkin rekisteröintiä EU:n ulkopuolisissa valtioissa.

Asianajotoimisto Legistum Oy on valmis auttamaan tavaramerkkinne rekisteröinnissä Suomessa, EU:ssa sekä kansainvälisesti.

Nikolai Juferev, asianajaja