Innovaatioseteli on rahoitusmuoto, joka tulee jatkumaan myös vuonna 2023. Innovaatiosetelin keskeisenä ajatuksena on uuden, kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavan liiketoiminnan synnyttäminen. Innovaatioseteliä haetaan Business Finlandilta ja sen saanut yritys voi käyttää 6200 euroa (5000 € + alv) tuotteen tai palvelun kehittämiseen. Hakemusta laatiessa kannattaa muistaa, että tuotteen tulee olla uusi ja sillä tulee olla kansainvälistä kasvupotentiaalia. Innovaatioseteli IPR asioihin käytettynä eli uuden tuotteen immateriaalioikeuksien suojaamiseen onkin hyvin yleinen.

Innovaatioseteli IPR asioissa

Innovaatioseteliä on käytetty paljon IPR asioissa ja nämä hakemukset menevät myös yleensä läpi. IPR asioita voivat olla esimerkiksi patentit, mallisuojat ja tavaramerkit, joiden tarkoituksena on suojata uutta tuote-tai palveluideaa kansainvälisillä markkinoilla. Innovaatioseteliä voidaan käyttää myös selvitystyöhön IPR asioissa. Suosittuja innovaatiosetelikohteita ovat olleet erityisesti meillä uudet tuotemerkit, jossa brandi tai tuote suojataan kansainvälisellä tavaramerkillä EU:ssa, USA:ssa ja Aasiassa. Näin saadaan erittäin laaja ja uskottava kattavuus kaikilla tärkeimmillä markkina-alueilla. Tämän jälkeen kilpailijat eivät voi kopioida tuotetta sellaisenaan.

Mihin innovaatioseteli voidaan käyttää?

Innovaatioseteliä voidaan käyttää ainakin seuraavissa tapauksissa:

• Patentoitavuden selvittäminen
• Patenttihakemuksen laatiminen
• Muotoilun suojaamiseen eli mallisuojan hankkiminen
• Brandin suojaaminen tavaramerkillä
• Tuotteen suojaaminen tavaramerkillä
• Lisensointiliiketoiminnan aloittaminen
• Kansainvälistymisessä tarvittavien sopimuksien laatiminen
• Erilaiset juridiset selvitykset uuden tuotteen lanseerauksen yhteydessä

Kansainvälinen tavaramerkki innovaatiosetelillä

Meillä on kokemusta useiden innovaatioseteliprojektin läpiviemisestä. Innovaatioseteliä on kauttamme onnistuneesti käytetty EU laajuisen tavaramerkin tai vielä sitäkin laajemman tavaramerkkisuojan hankkimiseen. Laajemmat suojaukset, kuten tavaramerkin suojaaminen USA:ssa tai Aasian maissa voidaan myös hankkia kauttamme innovaatiosetelillä. Innovaatiosetelillä voidaan yleensä kattaa kaikki tavaramerkin hakemisesta aiheutuneet kulut, mukaan lukien kansainväliset rekisteröintimaksut. Tästä on merkittävää etua, sillä rekisteröintimaksut EU maihin ja muihin maanosiin ulottuvissa tavaramerkeissä nousevat usein useisiin tuhansiin euroihin. Erittäin kattavissa, lähes koko maailmaa koskevissa suojauksissa innovaatioseteli ei enää yksin riitä, vaan yhtiön tulee rahoittaa osa kuluista itse. Innovaatioseteli riittää kuitenkin kattamaan suurimman osan kuluista.

Innovaatiosetelin hakeminen

Innovaatioseteliä on helppo hakea ja raportointia ei juurikaan ole. Ainoa pakollinen raportti on projektin loppuraportti projektin päättyessä. Käytännössä vaiheet menevät siis seuraavasti:

1. Hakemus
2. Päätös
3. Palveluntarjoaja suorittaa työn
4. Loppuraportti
5. Business Finland maksaa laskun palvelutarjoajalle.

Innovaatiosetelin hakija osallistuu näin ollen ainoastaan hakemuksen tekemiseen sekä loppuraportin laatimiseen. Tarvittavat toimenpiteet sovitaan hakemuksessa, jonka laatimisessa toimimme usein apuna.

Mikäli sinulla on kysyttää innovaatiosetelistä ja innovaatiosetelirahoituksen hankkimisesta, ota yhteyttä alla olevan lomakkeen avulla tai soita/meilaa meille.

Janne Mettovaara, toimitusjohtaja

Asianajotoimisto Legistum Oy

Mikäli sinulla on kysyttää innovaatiosetelistä ja innovaatiosetelirahoituksen hankkimisesta, ota yhteyttä alla olevan lomakkeen avulla tai soita/meilaa meille.

Janne Mettovaara, toimitusjohtaja

Asianajotoimisto Legistum Oy

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]