Asianajotoimisto Legistum Oy haluaa auttaa ja osoittaa tukea hätää kärsiville ukrainalaisille. Asianajotoimisto Legistum Oy antaa maksutonta neuvontaa ukrainalaisille, jotka saapuvat Suomeen tekemään työtä tai ovat aikeissa aloittaa yritystoiminnan Suomessa. Olemme jo auttaneet sodan aikana ukrainalaisia työntekijöitä vastaavalla tavalla oman verkostomme kautta ja nyt haluamme ilmoittaa tästä mahdollisuudesta myös verkostomme ulkopuolelle.

Legistum Attorneys wants to help and show support to Ukrainians in need. Therefore, Legistum Attorneys provides free consultancy to Ukrainians who come to Finland to work or are about to start a business in Finland. We have already helped Ukrainian workers in a similar way during the war through our own network and now we wish announce this opportunity outside our own network as well.

www.legistum.com