Etusivu » innovaatioseteli

Avainsana: innovaatioseteli

Business Finlandin innovaatioseteli IPR asioissa

yrityskauppa

Innovaatioseteli on rahoitusmuoto, joka tulee jatkumaan myös vuonna 2020. Innovaatiosetelin keskeisenä ajatuksena on uuden, kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavan liiketoiminnan synnyttäminen. Innovaatioseteliä haetaan Business Finlandilta ja sen saanut yritys voi käyttää 6200 euroa (5000 € + alv) tuotteen tai palvelun kehittämiseen. Hakemusta laatiessa kannattaa muistaa, että tuotteen tulee olla uusi ja sillä tulee olla kansainvälistä kasvupotentiaalia. Innovaatioseteli IPR asioihin käytettynä eli uuden tuotteen immateriaalioikeuksien suojaamiseen onkin hyvin yleinen.

Innovaatioseteli IPR asioissa

Innovaatioseteliä on käytetty paljon IPR asioissa ja nämä hakemukset menevät myös yleensä läpi. IPR asioita voivat olla esimerkiksi patentit, mallisuojat ja tavaramerkit, joiden tarkoituksena on suojata uutta tuote-tai palveluideaa kansainvälisillä markkinoilla. Innovaatioseteliä voidaan käyttää myös selvitystyöhön IPR asioissa. Suosittuja innovaatiosetelikohteita ovat olleet erityisesti meillä uudet tuotemerkit, jossa brandi tai tuote suojataan kansainvälisellä tavaramerkillä EU:ssa, USA:ssa ja Aasiassa. Näin saadaan erittäin laaja ja uskottava kattavuus kaikilla tärkeimmillä markkina-alueilla. Tämän jälkeen kilpailijat eivät voi kopioida tuotetta sellaisenaan.

Mihin innovaatioseteli voidaan käyttää?

Innovaatioseteliä voidaan käyttää ainakin seuraavissa tapauksissa:

• Patentoitavuden selvittäminen
• Patenttihakemuksen laatiminen
• Muotoilun suojaamiseen eli mallisuojan hankkiminen
• Brandin suojaaminen tavaramerkillä
• Tuotteen suojaaminen tavaramerkillä
• Lisensointiliiketoiminnan aloittaminen
• Kansainvälistymisessä tarvittavien sopimuksien laatiminen
• Erilaiset juridiset selvitykset uuden tuotteen lanseerauksen yhteydessä

Kansainvälinen tavaramerkki innovaatiosetelillä

Meillä on kokemusta useiden innovaatioseteliprojektin läpiviemisestä. Innovaatioseteliä on kauttamme onnistuneesti käytetty EU laajuisen tavaramerkin tai vielä sitäkin laajemman tavaramerkkisuojan hankkimiseen. Laajemmat suojaukset, kuten tavaramerkin suojaaminen USA:ssa tai Aasian maissa voidaan myös hankkia kauttamme innovaatiosetelillä. Innovaatiosetelillä voidaan yleensä kattaa kaikki tavaramerkin hakemisesta aiheutuneet kulut, mukaan lukien kansainväliset rekisteröintimaksut. Tästä on merkittävää etua, sillä rekisteröintimaksut EU maihin ja muihin maanosiin ulottuvissa tavaramerkeissä nousevat usein useisiin tuhansiin euroihin. Erittäin kattavissa, lähes koko maailmaa koskevissa suojauksissa innovaatioseteli ei enää yksin riitä, vaan yhtiön tulee rahoittaa osa kuluista itse. Innovaatioseteli riittää kuitenkin kattamaan suurimman osan kuluista.

Innovaatiosetelin hakeminen

Innovaatioseteliä on helppo hakea ja raportointia ei juurikaan ole. Ainoa pakollinen raportti on projektin loppuraportti projektin päättyessä. Käytännössä vaiheet menevät siis seuraavasti:

1. Hakemus
2. Päätös
3. Palveluntarjoaja suorittaa työn
4. Loppuraportti
5. Business Finland maksaa laskun palvelutarjoajalle.

Innovaatiosetelin hakija osallistuu näin ollen ainoastaan hakemuksen tekemiseen sekä loppuraportin laatimiseen. Tarvittavat toimenpiteet sovitaan hakemuksessa, jonka laatimisessa toimimme usein apuna.

Mikäli sinulla on kysyttää innovaatiosetelistä ja innovaatiosetelirahoituksen hankkimisesta, ota yhteyttä alla olevan lomakkeen avulla tai soita/meilaa meille.

Janne Mettovaara, toimitusjohtaja

Asianajotoimisto Legistum Oy

Yhteydenotto

Leave this field blank

Innovaatioseteli ja sen käyttö lakipalveluihin

yrityskauppa

Koska harvalla Pk-yrityksellä on mahdollisuutta omaa lakimiestä, innovaatiosetelin käyttö lakipalveluiden aiheuttamien kustannusten kattamiseksi on hyvä vaihtoehto. Innovaatioseteli on Tekesin aloittama uusi rahoitusmuoto, jolla Pk-yritys voi maksaa innovaatiotoimintaan liittyvistä asiantuntijapalveluista. Innovaatiosetelijärjestelmän byrokratia on pyritty pitämään matalana ja hakeminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Innovaatiosetelillä voi maksaa asiantuntijapalveluista, jotka edesauttavat innovaatiotoiminnassa eli uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Näitä palveluita ovat usein myös lakipalvelut. Innovaatiosetelin prosessi etenee niin, että aluksi tehdään työsuunnitelma, jonka jälkeen Pk-yritys tekee innovaatiosetelihakemuksen Tekesin asiointipalvelussa. Tekesin hyväksyttyä työsuunnitelman ja hakemuksen, setelillä voidaan hankkia palvelua kahdelta hyväksytyltä palveluntarjoajalta. Innovaatioseteli on voimassa 6 kuukautta. Lopuksi Pk-yritys ja asianajotoimisto raportoivat Tekesille ja Tekes maksaa raportin hyväksymisen jälkeen laskun suoraan asianajotoimistolle. Alla muutamia esimerkkejä, mihin innovaatiosetelin käyttö voi kohdistua.

Käyttöehtojen laatiminen innovaatiosetelillä

Innovaatiosetelillä voidaan tuoda strategista apua markkinointiin. Jokainen sähköinen kauppapaikka tai uusi tuote vaatii omat käyttöehdot. Mikäli olet avaamassa uutta palvelua, voit laatia sähköisen kauppapaikan käyttöehdot innovaatiosetelin avulla. Uuden palvelun tai uuden tuotteen käyttöehdot laaditaan yleensä suomeksi tai englanniksi, mutta muutkin kielet ovat toki mahdollisia. Lakipalvelua voidaan tuottaa myös tuotteen tai palvelun kokeilun rinnalla jolloin käyttöehtoja voidaan muokata mikäli palveluun tehdään asiakaspalautteen perusteella muutoksia.

Juridinen selvitys uuden tuotteen aiheuttamista riskeistä

Innovaatioseteliä voidaan käyttää kokeilemaan, selvittämään ja valmistelemaan tuote- tai palveluideaa. Yrityksellä voi olla uuteen tuotteeseen tai palveluun liittyvä mahdollinen ongelma tai riski, jonka selvittämiseen tarvitaan apua. Mikäli tuote tai palvelu liittyy esimerkiksi vahvasti säänneltyyn toimialaan tai palvelun yhteydessä kerätään esimerkiksi henkilötietoja, voidaan asiasta tehdä selvitys, joka ehkäisee riskejä palvelun lanseerauksen yhteydessä. Tuotteen soveltuvuus markkinaan juridiikan näkökulmasta voidaan siis selvittää innovaatiosetelin avulla.

Tavaramerkin rekisteröiminen innovaatiosetelillä

Yritys voi innovaatiosetelillä hakea kilpailukykyä tekijänoikeuksista, tavaramerkeistä, patenteista tai muista liikesalaisuuksista. Näillä saa apua esimerkiksi brändin rakentamiseen ja muotoilun suojaamiseen. Näin ollen tavaramerkki tai mallisuoja voidaan rekisteröidä innovaatiosetelin avulla, jolloin voit suojata yrityksesi tuotteen tai nimen ja logon. Tavaramerkkiä voidaan hakea Suomessa, EU:ssa ja usein sitä haetaan myös USA:han, Japaniin, Australiaan ja muihin kiinnostaviin markkina-alueisiin.

Janne Mettovaara, toimitusjohtaja

Asianajotoimisto Legistum Oy