Koska harvalla Pk-yrityksellä on mahdollisuutta omaa lakimiestä, innovaatiosetelin käyttö lakipalveluiden aiheuttamien kustannusten kattamiseksi on hyvä vaihtoehto. Innovaatioseteli on Tekesin aloittama uusi rahoitusmuoto, jolla Pk-yritys voi maksaa innovaatiotoimintaan liittyvistä asiantuntijapalveluista. Innovaatiosetelijärjestelmän byrokratia on pyritty pitämään matalana ja hakeminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Innovaatiosetelillä voi maksaa asiantuntijapalveluista, jotka edesauttavat innovaatiotoiminnassa eli uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Näitä palveluita ovat usein myös lakipalvelut. Innovaatiosetelin prosessi etenee niin, että aluksi tehdään työsuunnitelma, jonka jälkeen Pk-yritys tekee innovaatiosetelihakemuksen Tekesin asiointipalvelussa. Tekesin hyväksyttyä työsuunnitelman ja hakemuksen, setelillä voidaan hankkia palvelua kahdelta hyväksytyltä palveluntarjoajalta. Innovaatioseteli on voimassa 6 kuukautta. Lopuksi Pk-yritys ja asianajotoimisto raportoivat Tekesille ja Tekes maksaa raportin hyväksymisen jälkeen laskun suoraan asianajotoimistolle. Alla muutamia esimerkkejä, mihin innovaatiosetelin käyttö voi kohdistua.

Käyttöehtojen laatiminen innovaatiosetelillä

Innovaatiosetelillä voidaan tuoda strategista apua markkinointiin. Jokainen sähköinen kauppapaikka tai uusi tuote vaatii omat käyttöehdot. Mikäli olet avaamassa uutta palvelua, voit laatia sähköisen kauppapaikan käyttöehdot innovaatiosetelin avulla. Uuden palvelun tai uuden tuotteen käyttöehdot laaditaan yleensä suomeksi tai englanniksi, mutta muutkin kielet ovat toki mahdollisia. Lakipalvelua voidaan tuottaa myös tuotteen tai palvelun kokeilun rinnalla jolloin käyttöehtoja voidaan muokata mikäli palveluun tehdään asiakaspalautteen perusteella muutoksia.

Juridinen selvitys uuden tuotteen aiheuttamista riskeistä

Innovaatioseteliä voidaan käyttää kokeilemaan, selvittämään ja valmistelemaan tuote- tai palveluideaa. Yrityksellä voi olla uuteen tuotteeseen tai palveluun liittyvä mahdollinen ongelma tai riski, jonka selvittämiseen tarvitaan apua. Mikäli tuote tai palvelu liittyy esimerkiksi vahvasti säänneltyyn toimialaan tai palvelun yhteydessä kerätään esimerkiksi henkilötietoja, voidaan asiasta tehdä selvitys, joka ehkäisee riskejä palvelun lanseerauksen yhteydessä. Tuotteen soveltuvuus markkinaan juridiikan näkökulmasta voidaan siis selvittää innovaatiosetelin avulla.

Tavaramerkin rekisteröiminen innovaatiosetelillä

Yritys voi innovaatiosetelillä hakea kilpailukykyä tekijänoikeuksista, tavaramerkeistä, patenteista tai muista liikesalaisuuksista. Näillä saa apua esimerkiksi brändin rakentamiseen ja muotoilun suojaamiseen. Näin ollen tavaramerkki tai mallisuoja voidaan rekisteröidä innovaatiosetelin avulla, jolloin voit suojata yrityksesi tuotteen tai nimen ja logon. Tavaramerkkiä voidaan hakea Suomessa, EU:ssa ja usein sitä haetaan myös USA:han, Japaniin, Australiaan ja muihin kiinnostaviin markkina-alueisiin.

Janne Mettovaara, toimitusjohtaja

Asianajotoimisto Legistum Oy