Yhteisön tavaramerkki kattaa koko Euroopan Unionin alueen. Rekisteröinnin oikeusvaikutukset ovat koko alueella samat. Yhteisön tavaramerkkiä haettaessa rekisteröintiviranomaisena toimii Euroopan yhteisön Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM, Office for Harmonization in the Internal Market). Yhteisön tavaramerkin hakeminen on hyödyllistä etenkin elinkeinonharjoittajalle, joka harjoittaa tai suunnittelee tulevaisuudessa harjoittavansa kansainvälistä toimintaa.

Yhteisön tavaramerkkiä voi suositella kansallisen rekisteröinnin sijaan kaikissa tapauksissa, joissa haettava tavaramerkki on jollakin tapaa kansainvälisluonteinen. Suomenkieliselle lauseelle on lähtökohtaisesti turha hakea koko Euroopan Unionin alueen kattavaa suojaa. Mikäli tavaramerkki on kuitenkin luonteeltaan sellainen, että se on käytettävissä useissa eri maissa tai merkki on esimerkiksi englanninkielinen, on Yhteisön tavaramerkin hakeminen usein suositeltavaa. Tietenkin on otettava huomioon myös Euroopan Unionin rajat ylittävä suojaus, joka on mahdollista hakea esimerkiksi World Intellectual Property Organizationin kautta.

Yhteisön tavaramerkin hakeminen voidaan nähdä myös ennakoivana toimenpiteenä. Tavaramerkkiä haettaessa tehdään estetutkimus mahdollisten samanlaisten tai samankaltaisten tavaramerkkien varalta. Hakemuksen tultua vireille, myös OHIM tutkii rekisteröinnin edellytykset absoluuttisten ja relatiivisten esteiden varalta. Hakemalla Yhteisön tavaramerkkiä elinkeinoharjoittaja voi siten varmistua siitä, että kellään muulla ei ole oikeutta käyttää samanlaista tavaramerkkiä kaupallisessa toiminnassa.

Tavaramerkin hakemisella voidaan siten varautua esimerkiksi myös seuraavanlaiseen tilanteeseen. Elinkeinoharjoittaja tekee merkittäviä markkinointi- tai vastaavia investointeja tiettyyn tavaramerkkiin, ja kun toimintaa ollaan siirtämässä kansainvälisille markkinoille, havaitaan, että samanlainen tavaramerkki on jo rekisteröitynä esimerkiksi Ranskassa. Yhteisön tavaramerkin hakemisella on näin mahdollista ennaltaehkäistä tulevia ongelmia sekä varmistua siitä, ettei elinkeinoharjoittajalle pääse syntymään esimerkiksi turhia markkinointikustannuksia.

Kustannuksiltaan Yhteisön tavaramerkki on jonkin verran kalliimpi kuin vain Suomessa rekisteröity tavaramerkki. Ero ei kuitenkaan ole huomattava eikä missään tapauksessa muodostu esteeksi merkin rekisteröinnille. Myös asiamiehen käyttämisestä merkin hakemisessa syntyy jossain määrin kustannuksia, mutta asiamiehen käyttäminen on varsinkin Yhteisön tavaramerkin hakemusprosessin osalta suositeltavaa.

Yhteisön tavaramerkkihakemuksen olennaisena huonona puolena Suomessa rekisteröitävään merkkiin verrattuna voidaan pitää ainoastaan hakemusprosessin pituutta. Yhteisön tavaramerkin hakemusprosessi kestää noin vuoden, kun hakemusprosessi Suomessa kestää noin viisi kuukautta.

Matti Aaltonen

asianajaja, varatuomari