Ympäristörikos ja seuraamukset

Oikeuskäytännössä ympäristörikoksiin on viimeisen vuosikymmenen aikana kiinnitetty enemmän huomiota. Erityisesti yritysten näkökulmasta tulee huomata yhteisösakon merkitys. Yhteisösakko on rangaistus yhteisölle sen toiminnassa aiheutuneesta lainvastaisesta...