Patentti

Patentti

Patenttioikeus on keksintöjä suojaavaa suojamuoto. Patentti on määräaikainen yksinoikeus, tämä yksinoikeus voidaan myös nähdä palkkiona siitä, että keksintö ja sen yksityiskohdat julkistetaan. Näin ollen patenttirekisteristä muodostuu tietopankki, josta ilmenee tekniikan kehityksen kulloinenkin taso. Kun tunnettu tekniikka on tiedossa, voidaan tuotekehitystä suunnata niin, että keksitään uusia keksintöjä tunnetuksi tulleen tekniikan jatkoksi. Patentti voidaan myöntää tuotteeseen tai menetelmään.

Patentti antaa sen omistajalle oikeuden estää muita tekemästä, käyttämästä tai myymästä patentilla suojattua keksintöä määrätyksi ajaksi. Patentti on siis julkinen asiakirja. Patentin tulee olla uusi, keksinnöllinen ja sitä tulee voida käyttää teollisesti. Joillakin toimialoilla patentit ovat olennainen kilpailuedun muoto, kun taas toisilla aloilla patenttien merkitys on pieni.  Patenttien myöntämismenettely, patentinhaltijalle asetetut vaatimukset ja yksinoikeuksien laajuus vaihtelevat suuresti maittain kansallisten lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaan. Patenttia haetaan patenttihakemuksella. Patenttihakemuksessa on oltava yksi tai useampi vaatimus, jotka määrittelevät haetun suojan laajuuden. Patentti voi sisältää useita vaatimuksia, joista jokainen määrittelee tietyn oikeuden.

Patentin hyödyntäminen lisensoimalla

Patenttien lisensointi on eräs hyödyntämismuoto. Patenttilisenssi tarkoittaa keksintöön liittyvän yksinoikeuden siirtämisetä toisen määräaikaiseen käyttöön. Tämä osittainen luovutus on tapana rajata monessa suhteessa tekemällä lisenssisopimus. Lisenssisopimukset ovat usein monimutkaisia ja tyypillistä on, että lisenssisopimuksien osapuolet tulevat eri maista. Lisenssisopimukseen kirjattavia asioita ovat muun muassa, onko lisenssi yksinomainen (eksklusiivinen) vai ei. Muita huomioitavia asioita ovat lisenssin kohde ja laajuus, lisenssimaksu, laatutaso, vastuut, oikeudet edelleen kehityksessä, salassapitoasiat, voimassaolo sekä sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen. Patentteihin liittyvät lisensointisopimukset voidaan ja on suositeltavaa rekisteröidä, mutta on huomioitava, että tällä tavalla lisensointi tulee julkiseksi.

Patentin loukkaus

Keksintöihin ja patentteihin voi liittyä myös loukkauksia, esimerkiksi yhteisissä tuotekehitysprojekteissa voi syntyä merkittäviä keksintöjä, joiden oikeudesta voi syntyä kiistaa. Tästä syystä tuotekehityksessä tulisi varmistaa, että sopimukset ovat tarkoituksenmukaisesti tehty. Patenttia koskevat riita- ja hakemusasiat sekä niihin liittyvät turvaamistoimiasiat ja valitusasiat käsitellään markkinaoikeudessa.

 

Tarvitsetko lakimiestä?

Varaa aika arviointiin

Ota yhteyttä

Miten voimme auttaa?

Tarjoamme lakipalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille.

Toimimme Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa sekä Virossa. Tarjoamme palveluitamme myös muualla Suomessa.

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Legistum Oy

"*" näyttää pakolliset kentät

Name*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.