Asianajotoimisto Legistum Oy on ottanut käyttöönsä anonyymin whistleblowing ilmoituskanavan. Haluamme olla vastuullisia yrityskansalaisia ja mahdollistaa myös nimettömän ilmoituksen jättämisen. Ilmoituskanava avattiin käyttöön kesällä 2023. Ilmoituskanava mahdollistaa anonyymin ilmoituksen jättämisen yhtiölle tilanteessa, jossa henkilö ei halua paljastaa omaa henkilöllisyyttään. Whistleblowing ilmoituskanava perustuu lakiin ja se on pakollinen yli 50 henkilöä työllistävissä yrityksissä joulukuusta lähtien.

Asianajajaliitto suosittelee ilmoituskanavan käyttöönottoa

Lain suojaa voi saada ilmoittaja, joka on saanut ilmoitettavan tiedon työssään tai työn yhteydessä. Tyypillisesti ilmoittaja voikin olla yrityksessä työskentelevä työntekijä. Suoja ei kuitenkaan rajoitu vain työntekijöihin, vaan suojaa voi saada myös itsenäinen ammatinharjoittaja tai toimeksiantosuhteessa oleva yrittäjä.

Rahanpesulainsäädännön perusteella tilitoimistoilla, kiinteistönvälitysliikkeillä, lakiasiaintoimistoilla tai rahoitus- ja vakuutusalalla edellytetään rahanpesulain vaatimusten mukaisen ilmoituskanavan olevan käytössä. Toissijaisena vaihtoehtona näillä toimialoilla toimivat toimijat voivat hyödyntää jo olemassa olevaa viranomaisen hyväksymää ilmoituskanavaa.

Suomen Asianajajaliitto suosittelee ilmoituskanavan käyttöönottoa asianajotoimistoissa. Asianajoalalla ilmoituskanava on siis hyödyllinen muun muassa mahdollisten rahanpesuepäilyiden ilmoittamiseksi. Asianajotoimisto Legistum Oy saikin kiitosta sähköisen ilmoituskanavan käyttämisestä elokuun toimistotarkastuksessaan. Vaikka suosittelemme yhteydenottoja omalla nimellä ja suoraan yhtiön johdolle tai lakimiehille, antaa anonyymi-ilmoittaminen uusia mahdollisuuksia havaita ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin toiminnassamme ja toimintaympäristössämme. Tällä tavalla ilmoituskanava lisää omalta osaltaan mahdollisuuksia puuttua väärinkäytöksiin ja epäeettiseen toimintaan. Ilmoitusten tulee olla vilpittömässä mielessä tehtyjä. Vaikka anonyymi ilmoittaminen suojataan lailla, kannattaa huomioida, että vahingoittamistarkoituksessa, ilkivaltaisesti, pahantahtoisesti tai aiheettomasti tehty ilmoitus on lainvastaista ja voi johtaa jopa jatkotoimenpiteisiin.

Whistleblowing ilmoituskanava ulkoistettuna

Asianajotoimisto Legistum Oy:n ilmoituskanavaksi valittiin Pro Pk-Pilvipalvelut Oy:n kehittämä järjestelmä, jossa anonyymiin ilmoittamiseen on erinomaiset edellytykset. Järjestelmä on täysin suomalaista tekoa ja anonyymisyys on varmistettu muun muassa sillä, että palvelussa ei voi lähettää tiedostomuotoja, jotka voivat sisältää metatietoja. Näin ollen on minimoitu mahdollisuus, että lähettäjä paljastuu vahingossa. Myöskään järjestelmän ylläpitäjä ei tiedä lähettäjän henkilöllisyyttä, näin ollen lähettäjän anonymiteetti on varmistettu. Asianajotoimisto Legistumin asiakkaat voivat halutessaan käyttää kyseistä ilmoituskanavaa ja ohjata mahdolliset ilmoitukset toimistoomme, jolloin Asianajotoimisto Legistum käsittelee anonyymit ilmoitukset. Hoidamme näissä tapauksissa asian tutkimisen ja raportoinnin. Annamme myös suosituksen, jos asiassa on syytä jatkotoimiin.

Janne Mettovaara, toimitusjohtaja