Lakipalvelun ulkoistaminen on yhä yleisempää. Yrityksen ei tänä päivänä välttämättä kannata palkata lakimiestä talon sisällä, vaan lakipalvelut voidaan ostaa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Tämä on luonnollista kehitystä ja elinehto suurimmalle osalle suomalaisista yrityksistä, sillä lakimiehen kiinteä kulu suurimmalle osalle yrityksistä on aivan liian korkea, eikä osaaminenkaan usein riitä kaikkiin vaadittaviin tilanteisiin.

Yhä useampi yritys myös ostaa lakipalvelunsa myös oman talousalueensa ulkopuolelta, sillä oli toimipaikka sitten Helsinki tai vaikkapa Saarijärvi, ei yrityksien toimipaikkojen sijainnilla ole nykyään niin suurta väliä, sillä dokumenttien lähettely sähköpostilla onnistuu helposti. Lakipalvelun ulkoistamiseen erikoistuneita yrityksiä on lisäksi tarjolla lukuisia. Myös tehokkuusvaatimukset ovat lisääntyneet, työtä tehdään yhä vähemmällä väellä ja aikaa ei ole tuhlattavaksi. Koska toimijoilla on nykyään yhä vähemmän aikaa käytössään, ei aikaa tapaamisille välttämättä edes ole.

Vaikka mikään sähköinen kommunikointiväline ei korvaa aitoa, oikeiden ihmisten kohtaamista, on täysin etäältä palvelu myös lakiasioissa lisääntynyt. Eli toisinaan voi käydä niin, että yritysasiakkaan edustajaa ei tavata kasvotusten lainkaan koko asiakassuhteen aikana, vaan asian hoitaminen ja kommunikointi tapahtuu pelkästään puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Näin tapahtuu erityisesti, jos asiakas on ulkomaalainen yritys, jonka ei ole tarkoituksenmukaista lähettää henkilöä paikan päälle asiassa. Toisinaan taas tarvitaan jonkin alan erityisosaamista, jolloin on myös tavallista, että palvelu hankintaan etäältä. Myös aiemmin mainittu ajanpuute voi aiheuttaa tämän ilmiön.

Nykyään moni asianajotoimisto sijaitsee Helsingissä samoin kuin suurin osa lakimiehistä, jolloin parhaat lakimiehet, jo tilastollisesti katsoen, sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Tämän artikkelin kirjoitushetkellä pelkästään Helsingistä löytyy 953 asianajotoimistoa. Koska aina tarvittavaa erityisosaamista ei pienemmiltä paikkakunnilta välttämättä löydy, on lakipalvelun tuottaminen laadukkaasti kauempana sijaitsevalle asiakkaalle avainasemassa. Näin myös pienemmillä paikkakunnilla sijaitsevat yrittäjät ja yritykset saavat parhaan osaamisen halutessaan käyttöönsä. Tarkoituksen mukaista lienee, että työ voidaan teetättää parhaan asiantuntijan toimesta, sen sijaan, että valittaisiin toimistoa lähimpänä sijaitseva lakipalvelun tarjoaja.

Lakipalveluiden ostamisen haasteet

Toki palveluiden ostamisessa on omat haasteensakin. Haasteena etäältä ostettaessa on se, että luottamuksen rakentaminen asiakkaan ja lakitoimiston välille on vaikeampaa ja asiakassuhde jää ohueksi molemmin puolin. Huolta voi herättää myös se, ymmärtääkö lakimies juuri meidän erityispiirteemme ja tarpeet asiassa. Huolta voi aiheuttaa myös kustannukset, lakipalvelun ajatellaan olevan usein hyvin kallista. Tätä epävarmuutta voi vähentää sopimalla kiinteästä hinnoittelusta, mikäli se on vain mahdollista. Asianajotoimistoissa puolestaan on se etu, että laki asianajajista säätelee asianajotoimistojen toimintaa, jolloin luotettavuus on korkeammalla tasolla ja laatutaso on korkea.

Janne Mettovaara, toimitusjohtaja

Asianajotoimisto Legistum Oy