Etusivu » testamentin laatiminen

Avainsana: testamentin laatiminen

Testamentti ja lapset

Siitä, mitä omalle omaisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen, voidaan määrätä testamentilla. Testamentti on määrämuotoinen asiakirja, joka tarkoittaa sitä, että testamentti on pätevä vain silloin, kun se on tehty oikeassa muodossa ja asianmukaisesti todistettu. Testamentin sisältöä koskevat kuitenkin rajoitukset, eikä omaisuudestaan kuolemansa jälkeen voi määrätä täysin vapaasti. Etenkin testamenttausvapautta rajoittaa rintaperillisten oikeus lakiosaan. Lakiosalla tarkoitetaan rintaperillisten, eli käytännössä vainajan lasten oikeutta saada laissa määrätty osuus vainajan omaisuudesta.

Lakiosan määrä on puolet siitä vainajan omaisuuden määrästä, jonka rintaperilliset saisivat, mikäli vainaja ei olisi tehnyt testamenttia. Jos vainaja ei tee testamenttia, noudatetaan laissa asetettua perimysjärjestystä. Sen mukaan rintaperilliset saavat vainajan koko omaisuuden ja omaisuus jaetaan rintaperillisten kesken tasan. Jos siis vainajalla on esimerkiksi kolme lasta, saa kukin lapsi yhden kolmasosan vainajan omaisuudesta. Lakiosa on kunkin rintaperillisen osalta puolet kyseisestä osuudesta. Näin ollen, jos lapsia on kolme, kunkin heistä lakiosa on yksi kuudesosa vainajalta jääneestä omaisuudesta. Tämä osa on siis se, josta ei voi testamentilla määrätä vaan se menee joka tapauksessa rintaperilliselle.

Muut toiveet testamentissa

Sen lisäksi, että testamentintekijä voi määrätä, mitä hänen omaisuudelleen hänen kuolemansa jälkeen tapahtuu, voi tämä myös määrätä eräistä sellaisista asioista, mitä hän ei toivo omaisuudelleen tapahtuvan. Tavallinen määräys testamentissa on, että rintaperillisten testamentintekijältä perimä omaisuus ei siirry rintaperillisten puolisoille. Tällainen määräys onkin täysin pätevä. Toisaalta testamentintekijä voi esittää testamentissaan myös toiveita. Tällainen toive voi olla esimerkiksi, että rintaperilliset eivät vaatisi lakiosaansa heti testamentintekijän kuoltua vaan vasta testamentintekijän puolisonkin kuoltua. Tällainen testamentintekijän tahto voidaan kuitenkin esittää vain toiveen muodossa, eikä se sido rintaperillisiä. Näin ollen rintaperilliset voivat toiveesta huolimatta halutessaan vaatia lakiosansa heti testamentintekijän kuoltua.

Tieto testamentin olemassaolosta

Jotta testamenttia voitaisiin noudattaa testamentintekijän kuoltua, on syytä huolehtia, että testamentin olemassaolo tulee perillisten tietoon. Usein käy niin, että testamentintekijän tahto ei toteudu, koska kukaan ei vetoa testamenttiin esimerkiksi siksi, että sen olemassaolosta ei tiedetä. Testamentin voi tallettaa esimerkiksi pankin tallelokeroon, josta perilliset saavat testamentista tiedon testamentintekijän kuoltua.

Piia Jeremejeff, asianajaja

Lisää testamentista www.testamentti.fi

Katso myös www.perunkirjoitus.fi

Legistum ja Naisten Pankki yhteistyöhön

Asianajotoimisto Legistum Oy ja kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä tukeva vapaaehtoisyhteisö Naisten Pankki aloittavat yhteistyön. Legistum ja Naistenpankki järjestävät jatkossa yhteisiä tilaisuuksia, joissa Legistum neuvoo testamentin laatimiseen liittyvissä asioissa. Testamentin avulla henkilö voi testamentissaan lahjoittaa haluamansa määrän Naisten Pankille.

Legistum on luennoinut testamenttilahjoittamisesta Naisten Pankin tilaisuuksissa sekä osallistunut Naisten Pankin tapahtumiin. Yhteistyötä on tehty muun muassa Joulutorilla sekä osallistumalla ja tukemalla Kävele Naisille Ammatti -tapahtumassa.

”Uskomme, että naisten yritystoiminnan edistäminen kehitysmaissa on yksi parhaita kehitysyhteistyön muotoja. Testamenttaaminen Naisten Pankille on hyvä tapa tukea kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä, lahjoitettavan osuuden voi jokainen itse määritellä omassa testamentissaan”, Legistumin toimitusjohtaja Janne Mettovaara toteaa.

Testamenttaaminen yleishyödyllisille järjestöille on Suomessa aika vähäistä. Esimerkiksi Ruotsissa lahjoittamisessa ollaan jo huomattavasti pidemmällä. Asianajotoimisto Legistum haluaa tuoda oman osaamisensa mukaan järjestöjen käyttöön ja näin omalta osaltaan edistää tietoisuutta testamenttilahjoittamisesta”, Mettovaara kertoo.

”Naisten Pankin ja Legistumin yhteistyö on iloinen ja innostava avaus kehitysmaiden naisten tukemiseksi. Toivon, että yhteistyön avulla meillä Suomessa vielä varsin harvinainen testamenttilahjoittaminen yleistyy. Testamenttilahjoituksista voi tulla merkittävä lahjoittamisen muoto merkkipäivä- ja kuukausilahjoitusten rinnalle”, sanoo Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja Reetta Meriläinen.

Naisten Pankille testamentattuja lahjoituksia hallinnoi Kirkon Ulkomaanapu. Kirkon Ulkomaanavun ei tarvitse maksaa veroa saaduista testamenttilahjoituksista.
Lisätietoja:
Asianajotoimisto Legistum Oy: asianajaja, varatuomari Piia Jeremejeff p. 020 742 4462, piia.jeremejeff@legistum.fi
Naisten Pankki: Paula Pauniaho, p. 050 6 2345, paula.pauniaho@mif.fi

Asianajotoimisto Legistum on liikejuridiikkaan painottunut lakiasioiden asiantuntijatalo. Legistum tarjoaa sekä liikejuridiikan että perhe- ja perintöjuridiikan palveluita niin arkipäivän lakiasioissa kuin myös vaativissa yritysjärjestelyissä. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Seinäjoella, Saarijärvellä ja Tallinnassa. www.legistum.fi

Naisten Pankki on vuonna 2007 perustettu vapaaehtoisyhteisö, joka kerää varoja kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseen kestävän kehityksen periaattein. Naisten Pankilla on toimintaa Suomessa 34 eri paikkakunnalla. Lahjoituksia on tähän mennessä kerätty yhteensä yli 6 miljoonaa euroa ja niitä hallinnoi Kirkon Ulkomaanapu, joka myös vastaa hankkeiden toteutuksesta. www.naistenpankki.fi

Lue kuinka Paula Pauniaho testamenttasi Naisten Pankille

 

Legistum lakineuvojana Hyvä testamentti -kampanjassa

Legistum toimii yhteistyökumppanina Hyvä testamentti kampanjassa, jossa on mukana 14 hyväntekeväisyysjärjestöä. Kampanjassa tuodaan esiin yleistä tietoa testamentin tekemisestä ja mahdollisuutta tehdä testamentti yleishyödyllisen toiminnan tukemiseksi.

”Testamentin tekemiseen liittyy paljon myyttejä ja moni kokee, ettei saa asiasta riittävästi tietoa. Hyvä testamentti -kampanjan tavoitteena on tiedon lisääminen sekä asennemuutos”, kertoo kampanjan koordinaattori Pia Tornikoski.

Lisää tietoa testamentista myös osoitteessa: www.testamentti.fi