Etusivu » Rakennus- ja kiinteistöoikeus » Asuntokauppariidat

Asuntokauppariidat

Asuntokauppariidat ovat suhteellisen yleisiä. Asuntokauppojen yhteydessä ilmenevistä ongelmista yleisimpiä ovat asunnon ominaisuuksiin liittyvät virheet kuten esimerkiksi kosteus- ja homevauriot. Tyypillisiä ovat myös tilanteet, joissa vasta kaupanteon jälkeen ilmenee vika tai vaurio, josta kumpikaan osapuoli ei ole ollut tietoinen. Kysymys on niin sanotusta salaisesta eli piilevästä virheestä. Myyjä on vastuussa myös salaisesta virheestä, mikäli asunto merkittävästi poikkeaa laadultaan siitä mitä kyseisen kaltaiselta asunnolta voidaan edellyttää. Asunnon virhe, josta myyjä on vastuussa, voi olla myös oikeudellinen tai taloudellinen.

Asuntokauppoihin liittyvissä riidoissa päädytään usein joko hinnanalennukseen, kaupan purkuun tai vahingonkorvauksiin. Rakentamista säännellään Suomessa erityisen tarkasti. Tämän vuoksi rakentaminen vaatii myös erityistä oikeudellista osaamista. Toimistollamme on valmiudet tarjota asiakkaillemme oikeudellisia palveluja rakentamisen oikeudellisten ongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Hoidamme niin rakennuttajien kuin rakentajienkin oikeudellisia asioita. Rakentaminen sujuu sekä taloudellisesti että aikataulullisesti kuten on suunniteltu, kun riskit kartoitetaan ja hallinnoidaan ennakollisesti.

Asuntokauppojen virheet työllistävät nykyisin yhä enenevässä määrin sekä asianajajia että käräjäoikeuksia. Yleisimmät asuntokauppoihin liittyvät riita-asiat perustuvat ostajan asunnon virheen perusteella vaatimaan hinnanalennukseen tai kaupan purkuun. Ostajalla oikeus hinnan alennukseen tai, jos virhe on olennainen, oikeus purkaa kauppa. Hinnanalennus määrätään vähentämällä sovitusta kauppahinnasta virheen arvo kaupantekohetkellä.

Mikäli epäilet asuntokaupassa tapahtunutta virhettä, on syytä ottaa yhteyttä asianajajaan. Usein kotivakuutukseen kuuluu oikeusturvavakuutus, joka korvaa suurimman osan lakimiehen kuluista. Kannattaa tarkistaa, onko kotivakuutuksessanne oikeusturvavakuutus voimassa.

Tutustu artikkeleihimme:

Virheet kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen kaupoissa

Asuntokaupan reklamaatio

Asuntokauppariita