Miks valida advokaat / asianajaja Soomes?

Iga inimese elus võib ette tulla olukordi, kus oma õiguste kaitsmiseks on vajalik professionaalne juriidiline abi. Soomes õigusabi teenuse turul tegutsevad juristid (lakimies / juristi), litsentseeritud juristid (luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja), advokaadid...

Vähemusaktsionäri dividendiõigus Soome seadusandluses

Vähemusaktsionäride kaitse ja kasumi jagamise temaatika on olnud aktuaalne viimased aastad Eestis. Seoses sellega on esile tõstetud õigusloome, õiguspraktilisi ja õigusdogmaatilisi küsimusi vähemusaktsionäride õiguste kaitsmise eesmärgil. Pakutakse otsima lahendusi...