Advokatbyrå Legistum

Advokatbyrå Legistum Ab är specialist på affärsjuridik. Vi ger stöd åt våra kunder i företagets alla utvecklingsstadium.   Den långsiktiga utvecklingen av företaget förutsätter sakkunnig och pålitlig partner. Vi hjälper våra klienter att trygga sin affärkverksamhet och förutse risker samt bygga upp sin framtid på säker grund.