Advokaadibüroo Legistum

Advokaadibüroo Legistum on kaasaegne ja asjatundlik advokaadibüroo. Pakume igakülgset ja täielikku õigusteenust kõigis peamistes era- ja avaliku õiguse valdkondades. Meie klientideks on nii kohalikud kui välismaised ettevõtted, eraisikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused.

Meie tugevuseks on eelkõige Soome ja Eesti seadusandluse ja õiguskultuuri ning nende eripärade tundmine. Suudame pakkuda oma klientidele asjakohast õigusabi piiriüleste tehingute nõustamisel ja juriidiliste küsimuste lahendamisel. Meil on laiapõhjaline kogemus Soome turule sisenevate ja seal juba tegutsevate Eesti ning teiste Balti riikide ettevõtjate ja eraisikute nõustamisel. Lisaks oleme edukalt esindanud Soome ja Rootsi ettevõtjaid ja eraisikuid Eestis. Meie peamised tegevusvaldkonnad:

 • äri- ja ühinguõigus – nõustame kliente äriühingute asutamisel, jagunemisel, ühinemisel ja likvideerimisel ning nendega seotud piiriüleste ja EU-õigusega seotud küsimuste lahendamisel, investeerimine, tehingud aktsiadega/osadega.
 • lepinguõigus – erinevate lepingute koostamine ja analüüs
 • kinnisvara- ja ehitusõigus – klientide nõustamine kõigis kinnisvaraga ja ehitusprotsessiga seonduvates küsimustes
 • kaubandusõigus – nõustamine siseriiklikke ja rahvusvaheliste müügilepingute ja transpordilepingute sõlmimisel ja täitmisel ning vaidluste lahendamisel
 • maksuõigus – nõustame kliente erinevates maksuõiguse küsimustes, riskide hindamine, esindamine Maksu-ja Tolliametis, vaidluste lahendamine
 • täitemenetlusõigus – nõustame kliente täitemenetluses
 • intellektuaalse omandi õigus – kaubamärkide registreerimine, auroriõiguse kaitse, litsentsilepingute koostamine, vaidluste lahendamine
 • vaidluste lahendamine – esindame kliente tsiviil-, haldus-, väärteo- ja kriminaalasjades kõigis kohtuastmetes, vahekohtus ja läbirääkimistel, koostame kliendile menetlusdokumente, lisaks osutame võlgade sissenõudmise teenuseid
 • tööõigus – töölepingute ja teiste tööõigusalaste dokumentide koostamine, tööõigusalane konsultatsoon, esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus
 • perekonnaõigus – varaliste suhete reguleerimine, abieluvaralepingu koostamine, abieluvara jagamisega seotud küsimuste lahendamine, laste ja vanemate vaheliste suhete reguleerimine
 • pärimisõigus – pärimisõigusalane nõustamine, testamentide koostamine, pärandvara jagamine

Meie kontorid asuvad Helsingis, Jyväskyläs, Seinäjokis ja Tallinnas. Advokaadibüroo Legistum Oy osutab õigusabi soome, eesti, vene, inglise, ja rootsi keeles.

Tutvuge meie meeskonna liikmetega

Äritegevuse alustamise vormid Soomes